فریدی رئیس مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمالغرب کشور گفت: رانش زمین در حاشیه اتوبان کسایی کلان شهر تبریز به علت مداخلات عمرانی است

محمد فریدی رئیس مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمالغرب کشور  اظهار کرد: در حد فاصل اتوبان شهید کسایی و محور قدیمی وادی رحمت به طرف دیزل آباد، خاکبرداری شده و همین خاکبرداری موجب ریزش قوسی شکل قسمتی از زمین شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این هم در این محدوده (لنداسکیپ) لغزش زمین اتفاق افتاده است، گفت: خاکبرداری انجام شده تعادل قبلی را بهم زده و اگر خاکبرداری هم نمی شد، در آینده با تکانی رانش اتفاق می افتاد.

فریدی با توجه به نزدیکی این محدوده رانشی به اتوبان شهید کسایی تبریز ، مهار و تثبیت محدوده را با استفاده از دیوارهای بتنی ضروری دانست.

رانش زمین زمانی صورت می گیرد که توده ای عظیم از خاک و سنگ به سرعت از دامنه تپه جدا شود و هرچیزی را در سرراهش در هم بکوبد.

شامگاه دیروز جمعه تصاویری در شبکه های اجتماعی تبریز مبنی بر رانش زمین در حاشیه اتوبان شهید کسایی این شهر منتشر و به سرعت دست به دست شد.