ترکیه : امیدواریم تنش‌های ایران با مداخله‌های تحریک‌آمیز خارجی مواجه نشود
ترکیه : امیدواریم تنش‌های ایران با مداخله‌های تحریک‌آمیز خارجی مواجه نشود

وزارت امور خارجه ترکیه: امیدواریم تنش‌های موجود در ایران گسترش نیابد و با مداخله‌های تحریک‌آمیز خارجی مواجه نشود.

به گزارش عصر تبریز، وزارت امور خارجه ترکیه درباره اعتراضات و اغتشاشات اخیر در برخی شهرهای ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد:

 

امیدواریم تنش‌های موجود در ایران گسترش نیابد و با مداخله‌های تحریک‌آمیز خارجی مواجه نشود.

همچنین در این بیانیه آمده است: تجمعات اعتراضی در ایران بدون خشونت و اقدامات تحریک‌آمیز انجام شود.