تکلیف شهرداری ها برای ادغام یا انحلال سازمان های تابعه/ ایجاد خزانه متمرکز راهکاری موثر برای جلوگیری از ریخت و پاش ها
تکلیف شهرداری ها برای ادغام یا انحلال سازمان های تابعه/ ایجاد خزانه متمرکز راهکاری موثر برای جلوگیری از ریخت و پاش ها

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، انحلال یا ادغام برخی از سازمان های تابعه شهرداری ها را تکلیف شهرداری ها دانست.

به گزارش عصر تبریز، احمدعلیرضا بیگی در رابطه با اظهارات یکی از اعضای شورای شهر تهران مبنی بر اینکه احتمال انحلال و ادغام برخی از سازمان های تابعه شهرداری به دلیل بی انضباطی مالی وجود دارد، گفت: وزارت کشور شهرداری ها را ملزم کرده که بر مبنای سازمان ترکیب نیروی خود را انجام دهند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین در برخی کلان شهرها انحلال و ادغام برخی از سازمان های تابعه مانند ادغام سازمان زیباسازی با سازمان فضای سبز و سازمان حمل و نقل با معاونت حمل و نقل در دستور کار قرار گرفته و جزو تکالیفی است که وزارت کشور به شهرداری ها ابلاغ کرده و به طور قطع انگیزه های شخصی و یا غیرسازمانی در آن دخیل نیست.

وی با تاکید بر اینکه هر گونه انحلال یا ادغامی در شهرداری ها در راستای مصوبه و ابلاغیه وزارت کشور است، تصریح کرد: شهرداری تهران مشمول مقررات خاص مالی است و این مقررات نوع معاملات، نحوه بازرسی و رسیدگی به تخلفات را روشن کرده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم، در رابطه با بخش دیگری از اظهارات این عضو شورای شهر مبنی بر اینکه یکی از مهمترین اقدامات شهردار و شورای پنجم در زمینه انضباط بخشی مالی، جلوگیری از بروز تخلفات و سوءاستفاده ها، ایجاد خزانه متمرکز است، افزود: ممکن است در برخی دستگاه ها برای تحقق پرداخت ها از یک محل و همچنین جلوگیری از ریخت و پاش ها و هزینه های غیرضرور خزانه متمرکزی طراحی و تعریف شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ایجاد خزانه متمرکز شیوه مدیریتی است که به طور قطع با رعایت روال های قانونی برای شهرداری نیز متصور است.