دوازدهمین یادواره شهدای انتهای خیابان استاد جعفری و مراسم استقبال از شهید گمنام در مسجد شهید مطهری تبریز برگزار شد.

عکس: وهاب امان اله زاده