انتخاب استاد دانشگاه بناب بعنوان یکی از داوران برجسته ۵ مجله ی معتبر بین المللی
انتخاب استاد دانشگاه بناب بعنوان یکی از داوران برجسته ۵ مجله ی معتبر بین المللی

استادیار دانشکده ی فنی و مهندسی دانشگاه بناب بعنوان یکی از داوران برتر ۵ مجله ی معتبر بین المللی شد.

عصر: به نقل از روابط عمومی دانشگاه بناب، علی صابری مهر فارغ التحصیل مقطع دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز و با تخصص در زمینه انرژی های تجدید پذیر بوده و هم اکنون استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بناب می باشد.
وی در سال اخیر به عنوان یکی از  داوران برجسته (Outstanding) ۵ مجله بین المللی در زمینه ی انرژی با نمایه ISI  که توسط انتشارات Elsevier منتشر می شود، شده است.
بر اساس این گزارش، مجلات مذکور که عبارت اند از Applied thermal Engineering (IF=3.356), Energy (IF=4.52), Energy conversion and management (IF=5.589), Renewable Energy (IF=4.357), International Journal of refrigeration (IF=2.779)  جزو طبقه بندی Q1 در زیر شاخه های تخصصی انرژی بوده و در سال های اخیر جزو ۱۰% موضوعی مربوطه در زمینه انرژی معرفی می شوند.
لازم به ذکر است که صابری مهر در سال قبل نیز یکی از داوران برجسته مجلات    Energy (IF=4.52), Energy conversion and management معرفی شده بود.