عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید برایجاد تناسب میان سهم حق بیمه و خدمات درمانی، گفت: درحال حاضر به دلیل حقوق ناچیز بیمه شدگان اجرای این موضوع به نفع مردم نیست.

به گزارش عصرتبریز، یعقوب شیویاری در خصوص اظهارات وزیر بهداشت و درمان مبنی براینکه سهم حق بیمه با خدمات سازمان های بیمه گر تناسبی ندارد، گفت: دراینکه میان نوع و میزان خدمات با سهم حق بیمه باید تناسب وجود داشته باشد، هیچ شکی وجود ندارد؛ بنابراین باید به تناسب خدمات ارایه شده به بیماران از بیمه شده یعنی کارمند دولت و یا بخش خصوصی حق بیمه دریافت شود.

نماینده مردم میانه درمجلس شورای اسلامی، افزود: البته برای دریافت حق بیمه متناسب با میزان خدمات باید به حقوق و دستمزد کارمند و کارگر نیز توجه کرد، به عنوان مثال از فردی که تنها یک میلیون تومان ماهانه درآمد دارد؛ چطور می توان حق بیمه بیشتری را دریافت کرد، ضمن اینکه ممکن است یک فردی به خدمات ویژه درمانی نیاز داشته باشد که به ناچار باید هزینه بسیاری را پرداخت کند، بنابراین باید به این موضوع نیز توجه کرد.

وی با اشاره به استانداردهای جهانی درخصوص دریافت سهم حق بیمه با میزان خدمات دریافت شده، تصریح کرد: درحال حاضر بیمه تامین اجتماعی ۱۰ درصد از بیمه شده سهم حق بیمه دریافت می کند و سازمان های بیمه گر دیگر نیز طبق قوانین خود میزانی را به عنوان حق بیمه از فرد دریافت می کنند؛ از این رو دراصل این موضوع و ایجاد تناسب میان حق بیمه و خدمات بهداشتی و درمانی ارایه شده به بیماران شکی وجود ندارد، اما درحال حاضر به دلیل پایین بودن اشل حقوقی بیمه شدگان دولتی و بازنشستگان توجه به این مسئله به نفع مردم نیست.

شیویاری با بیان اینکه فرد درصورت حق بیمه بیشتر مجاز به دریافت خدمات ویژه بهداشتی ودرمانی بیشتر است، گفت: اگر بتوان درصورت وجود درآمد و منابع مالی کافی دربیمه شدگان حق بیمه بیشتری را متناسب با میزان خدمات از بیمار دریافت کرد، کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی افزایش پیدا می کند؛ هرچند که درحال حاضر دولت درپرداخت سهم خود به بیمه ها ناتوان است.

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با تاکید براینکه حق بیمه و مالیات سلامت باید به درستی صورت گیرد، افزود: مالیات سلامت مختص پزشکان بوده وهر صنفی متناسب با میزان درآمد باید مالیات پرداخت کند. اما درطی سالیان گذشته به این موضوع کمتر توجه شده است.

انتهای پیام/