کاریکاتور / مزار جوان ناکام؛ تلگرام!
کاریکاتور / مزار جوان ناکام؛ تلگرام!

بزرگمهر حسین‎پور این کارتون را در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: منظور از سال ۹۵ داغ شدن تلگرام در ایران است و منظور از ۹۷ مردنش نیست (چون هنوز هست در جهان!) و منظور فیلتر شدنش است!