معلمان مرکز ثقل تربیت دانش آموزان هستند
معلمان مرکز ثقل تربیت دانش آموزان هستند

مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی گفت: معلمان مرکز ثقل تربیت دانش آموزان هستند و تربیت رهبران و مسئولین که شکل دهنده آینده کشورند در این مجموعه شکل می گیرد.

به گزارش عصرتبریز، جعفر پاشایی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تبریز گفت: معلمین هر جامعه عناصر شتاب دهنده توسعه آن جامعه هستند.

وی افزود: پایه و مبنا هرگونه پیشرفت و توسعه، تربیت انسانهای فرهیخته است که معلمین، تربیت کنندگان این مهم هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: امروز دستگاه تعلیم و تربیت استان در عرصه های مختلف علمی و ورزشی و … پیشتاز است.

و با بیان اینکه نقش آذربایجان در پیشرفت دستگاه تعلیم و تربیت برجسته است گفت: وظیفه تربیت آینده سازان کشور و آموختن مهارتهای اجتماعی و شهروندانی مسئول بعهده آموزش و پرورش است.

این مقام مسئول تربیت دین باوری و مبانی دانش در دانش آموزان از دیگر وظایف مجموعه عنوان کرد و یادآور شد: تربیت رهبران و مسئولین که شکل دهنده آینده کشورند در این مجموعه شکل می گیرد.

پاشایی خاطرنشان کرد: بزرگترین سرمایه ما اعتماد مردم به مجموعه است و ضرورت داشتن مدرسه و آموزش و پرورشی پویا تعامل و ارتباط نزدیک دو مجموعه است.

وی با بیان اینکه مخاطب اصلی ما در مجموعه دانش آموزان هستند اظهار کرد: تمامی برنامه های ما معطوف به تربیت دانش آموزان است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه معلمان مرکز ثقل تربیت دانش آموزان هستند اضافه کرد: انتظار ما حمایت و تکریم همه جانبه معلمین از سوی عموم مردم و مسئولین بطور مداوم و در هر زمانی است.

انتهای پیام/