باشگاههای لیگ برتری به مراد دل شان نزدیک تر شدند
باشگاههای لیگ برتری به مراد دل شان نزدیک تر شدند

سازمان لیگ فوتبال در فصل آینده مسابقات مجری تبلیغات محیطی خواهد بود.

به گزارش عصرتبریز، طرح واگذاری اجرای تبلیغات محیطی مسابقات به سازمان لیگ در هیئت رئیسه این سازمان و فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده است.

بر اساس این طرح از فصل آینده مسئولیت تبلیغات محیطی مسابقات بر عهده سازمان لیگ خواهد بود و این سازمان به صورت مستقیم با شرکت هایی که خواهان سرمایه گذاری در تبلیغات فوتبال هستند، وارد مذاکره خواهد شد.

همچنین با این تصمیم سود حاصل از تبلیغات محیطی مستقیماً به حساب سازمان لیگ و سپس به حساب باشگاه ها واریز خواهد شد.

به این ترتیب باید گفت باشگاههای لیگ برتری که با دو مشکل بزرگ به نام تبلیغات محیطی و حق پخش تلویزیونی دست و پنج نرم می کنند، شاهد مرتفع شدن یکی از دو مشکل خود شده و در حال رسیدن به مراد دل خود در زمینه خودکفایی مالی هستند. با توجه به اینکه در سال های گذشته شرکت های تبلیغاتی این وظیفه را طی قرارداد با سازمان لیگ بر عهده گرفته و در پرداختی مبالغ به سازمان لیگ نامنظمی های بسیاری به وجود آمده و دود آن به چشم باشگاهها می رفت به نظر می رسد با این شرایط و حذف شدن واسطه، پول تبلیغات محیلی راحت تر و بهتر به دست باشگاه‌ها برسد.

انتهای پیام/