مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: با آموزش، ظرفیت سازی و توانمندسازی در حیطه ی تمامی مخاطبان می توان احیای دریاچه ارومیه را تسریع کرد.

به گزارش عصرتبریز، فرهاد سرخوش با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه به فرهنگسازی مصرف بهینه آب بستگی دارد اظهار کرد: امسال کلیه برنامه های فرهنگی و اجتماعی در استان آذربایجان غربی حول محور اصلی آموزش، ظرفیت سازی و توانمندسازی است.

وی ادامه داد در همین راستا آموزش و ظرفیت سازی جهت استفاده از پتانسیل های دانش آموزی برای احیای دریاچه ارومیه یکی از شاخص ترین برنامه های آموزشی برای احیای دریاچه ارومیه و نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی در سنین پایه است.

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه بیان کرد : اولین ماراتن تولید محتوای دیجیتال برای احیای دریاچه ارومیه در راستای ظرفیت شناسی و ایده پردازی در سطح ملی برگزار خواهد شد و فرهنگ استفاده از فناوری های نوین را برای کمک به احیای دریاچه ارومیه گسترش خواهد داد.

وی تأکید کرد: ظرفیت سازی برای معیشت های جایگزین و توسعه مشاغل خانگی در ۳۶ منطقه منتخب، توسعه و ترویج کشت گیاهان داروئی و گیاهان کم آب بر از دیگر برنامه ها آموزش و ظرفیت سازی است که با یاری سازمان های مردمی و تشکل های غیر دولتی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حال اجرا است.

سرخوش در پایان با بیان اینکه کلیه اقدامات فرهنگی و اجتماعی امسال در راستای آموزش و فرهنگ سازی برای احیای دریاچه ارومیه است خواستار همراهی کلیه دستگاههای دولتی و غیر دولتی برای پیشبرد اهداف برنامه های در حال اجرا شد و در نهایت عنوان کرد: آموزش، ظرفیت سازی و توانمندسازی، محور اصلی برنامه های فرهنگی و اجتماعی برای احیای دریاچه ارومیه است.

انتهای پیام/