احیای دریاچه ارومیه به فرهنگسازی مصرف بهینه آب بستگی دارد
احیای دریاچه ارومیه به فرهنگسازی مصرف بهینه آب بستگی دارد

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: با آموزش، ظرفیت سازی و توانمندسازی در حیطه ی تمامی مخاطبان می توان احیای دریاچه ارومیه را تسریع کرد.

به گزارش عصرتبریز، فرهاد سرخوش با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه به فرهنگسازی مصرف بهینه آب بستگی دارد اظهار کرد: امسال کلیه برنامه های فرهنگی و اجتماعی در استان آذربایجان غربی حول محور اصلی آموزش، ظرفیت سازی و توانمندسازی است.

وی ادامه داد در همین راستا آموزش و ظرفیت سازی جهت استفاده از پتانسیل های دانش آموزی برای احیای دریاچه ارومیه یکی از شاخص ترین برنامه های آموزشی برای احیای دریاچه ارومیه و نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی در سنین پایه است.

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه بیان کرد : اولین ماراتن تولید محتوای دیجیتال برای احیای دریاچه ارومیه در راستای ظرفیت شناسی و ایده پردازی در سطح ملی برگزار خواهد شد و فرهنگ استفاده از فناوری های نوین را برای کمک به احیای دریاچه ارومیه گسترش خواهد داد.

وی تأکید کرد: ظرفیت سازی برای معیشت های جایگزین و توسعه مشاغل خانگی در ۳۶ منطقه منتخب، توسعه و ترویج کشت گیاهان داروئی و گیاهان کم آب بر از دیگر برنامه ها آموزش و ظرفیت سازی است که با یاری سازمان های مردمی و تشکل های غیر دولتی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حال اجرا است.

سرخوش در پایان با بیان اینکه کلیه اقدامات فرهنگی و اجتماعی امسال در راستای آموزش و فرهنگ سازی برای احیای دریاچه ارومیه است خواستار همراهی کلیه دستگاههای دولتی و غیر دولتی برای پیشبرد اهداف برنامه های در حال اجرا شد و در نهایت عنوان کرد: آموزش، ظرفیت سازی و توانمندسازی، محور اصلی برنامه های فرهنگی و اجتماعی برای احیای دریاچه ارومیه است.

انتهای پیام/