در هفته اول لیگ برتر، نمایندگان تبریز به مصاف رقبای خوزستانی می‌روند
در هفته اول لیگ برتر، نمایندگان تبریز به مصاف رقبای خوزستانی می‌روند

با برگزاری مراسم قرعه‌کشی لیگ هجدهم، برنامه کامل فصل جدید این رقابت‌ها مشخص شد.

به گزارش عصرتبریز، مراسم قرعه کشی لیگ هجدهم (پنج شنبه) در سالن همایش های بین المللی رازی برگزار شد و تیم ها حریفان خودشان را در ۳۰ هفته این رقابت ها شناختند. طبق برنامه اعلام شده توسط سازمان لیگ، فصل جدید لیگ برتر از تاریخ ۴ مردادماه آغاز می شود. هم چنین پیش از آغاز لیگ برتر، استقلال و پرسپولیس ۲۹ تیرماه در چارچوب سوپرجام فوتبال ایران، داربی ۸۷ را برگزار خواهند کرد.

برنامه نیم فصل نخست لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته اول:

سپیدرود رشت – سایپا

استقلال خوزستان -گسترش فولاد تبریز

ذوب آهن – نساجی

پرسپولیس -پدیده مشهد

تراکتورسازی تبریز -نفت مسجدسلیمان

پیکان -استقلال

پارس جنوبی -فولاد خوزستان

صنعت نفت آبادان – سپاهان

هفته دوم:

سپاهان – سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز – صنعت نفت آبادان

استقلال -ذوب آهن

پدیده مشهد -استقلال خوزستان

سایپا -پیکان

نفت مسجدسلیمان – پارس جنوبی

نساجی مازندران -تراکتورسازی تبریز

فولاد خوزستان – پرسپولیس

هفته سوم:

سپیدرود رشت – گسترش فولاد تبریز

ذوب آهن – سایپا

صنعت نفت ابادان – پدیده مشهد

فولاد خوزستان – نفت مسجدسلیمان

تراکتورسازی تبریز – استقلال

پرسپولیس – استقلال خوزستان

پارس جنوبی – نساجی مازندران

پیکان – سپاهان

هفته چهارم:

پدیده مشهد – سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز – پیکان

سپاهان – ذوب آهن

سایپا – تراکتورسازی تبریز

نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس

استقلال – پارس جنوبی

استقلال خوزستان – صنعت نفت ابادان

نساجی مازندران – فولاد خوزستان

هفته پنجم:

سپیدرود رشت – استقلال خوزستان

ذوب آهن – گسترش فولاد تبریز

پیکان – پدیده مشهد

پارس جنوبی – سایپا

نفت مسجدسلیمان – نساجی مازندران

تراکتورسازی تبریز – سپاهان

فولاد خوزستان – استقلال

پرسپولیس – صنعت نفت ابادان

هفته ششم:

صنعت نفت ابادان – سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز

پدیده مشهد – ذوب آهن

سایپا – فولاد خوزستان

استقلال – نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران – پرسپولیس

سپاهان – پارس جنوبی

استقلال خوزستان – پیکان

هفته هفتم:

سپیدرود رشت – پرسپولیس

پارس جنوبی – گسترش فولاد تبریز

ذوب آهن – استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز – پدیده مشهد

نفت مسجدسلیمان – سایپا

استقلال – نساجی مازندران

فولاد خوزستان – سپاهان

پیکان – صنعت نفت ابادان

هفته هشتم:

سپیدرود رشت – پیکان

گسترش فولاد تبریز – فولاد خوزستان

صنعت نفت ابادان – ذوب آهن

پدیده مشهد – پارس جنوبی

سایپا – نساجی مازندران

سپاهان – نفت مسجدسلیمان

استقلال خوزستان – تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس – استقلال

هفته نهم:

ذوب آهن – سپیدرود رشت

نفت مسجدسلیمان – گسترش فولاد تبریز

فولاد خوزستان – پدیده مشهد

استقلال – سایپا

تراکتورسازی تبریز – صنعت نفت ابادان

پیکان – پرسپولیس

پارس جنوبی – استقلال خوزستان

۰ – سپاهان

هفته دهم:

سپیدرود رشت – تراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریز – نساجی مازندران

پیکان – ذوب آهن

پدیده مشهد – نفت مسجدسلیمان

پرسپولیس – سایپا

سپاهان – استقلال

صنعت نفت آبادان – پارس جنوبی

استقلال خوزستان – فولاد خوزستان

هفته یازدهم:

ذوب آهن – پرسپولیس

سایپا – سپاهان

نفت مسجدسلیمان – استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز – پیکان

استقلال – گسترش فولاد تبریز

پارس جنوبی – سپیدرود رشت

نساجی مازندران – پدیده مشهد

فولاد خوزستان – صنعت نفت ابادان

هفته دوازدهم:

سپیدرود رشت – فولاد خوزستان

گسترش فولاد تبریز – سایپا

ذوب آهن – تراکتورسازی تبریز

پدیده مشهد – استقلال

پرسپولیس – سپاهان

صنعت نفت ابادان – نفت مسجدسلیمان

استقلال خوزستان – نساجی مازندران

پیکان – پارس جنوبی

هفته سیزدهم:

سایپا – پدیده مشهد

نفت مسجدسلیمان – سپیدرود رشت

تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس

استقلال – استقلال خوزستان

پارس جنوبی – ذوب آهن

سپاهان – گسترش فولاد تبریز

نساجی مازندران – صنعت نفت ابادان

فولاد خوزستان – پیکان

هفته چهاردهم:

سپیدرود رشت – نساجی مازندران

ذوب آهن – فولاد خوزستان

پدیده مشهد – سپاهان

تراکتورسازی تبریز – پارس جنوبی

پرسپولیس – گسترش فولاد تبریز

صنعت نفت ابادان – استقلال

استقلال خوزستان – سایپا

پیکان – نفت مسجدسلیمان

هفته پانزدهم:

گسترش فولاد تبریز – پدیده مشهد

سایپا – صنعت نفت ابادان

نفت مسجدسلیمان – ذوب آهن

استقلال – سپیدرود رشت

پارس جنوبی – پرسپولیس

سپاهان – استقلال خوزستان

نساجی مازندران – پیکان

فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز

هفته شانزدهم:

سایپا – سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز – استقلال خوزستان

۰ – ذوب آهن

پدیده مشهد – پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان – تراکتورسازی تبریز

استقلال – پیکان

فولاد خوزستان – پارس جنوبی

سپاهان – صنعت نفت ابادان

هفته هفدهم:

سپیدرود رشت – سپاهان

صنعت نفت ابادان – گسترش فولاد تبریز

ذوب آهن – استقلال

استقلال خوزستان – پدیده مشهد

پیکان – سایپا

پارس جنوبی – نفت مسجدسلیمان

تراکتورسازی تبریز – نساجی مازندران

پرسپولیس – فولاد خوزستان

هفته هجدهم:

گسترش فولاد تبریز – سپیدرود رشت

سایپا – ذوب آهن

پدیده مشهد – صنعت نفت ابادان

نفت مسجدسلیمان – فولاد خوزستان

استقلال – تراکتورسازی تبریز

استقلال خوزستان – پرسپولیس

نساجی مازندران – پارس جنوبی

سپاهان – پیکان

هفته نوزدهم:

سپیدرود رشت – پدیده مشهد

پیکان – گسترش فولاد تبریز

ذوب آهن – سپاهان

تراکتورسازی تبریز – سایپا

پرسپولیس – نفت مسجدسلیمان

پارس جنوبی – استقلال

صنعت نفت ابادان – استقلال خوزستان

فولاد خوزستان – نساجی مازندران

هفته بیستم:

استقلال خوزستان – سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز – ذوب آهن

پدیده مشهد – پیکان

سایپا – پارس جنوبی

نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان

سپاهان – تراکتورسازی تبریز

استقلال – فولاد خوزستان

صنعت نفت ابادان – پرسپولیس

هفته بیست و یکم:

سپیدرود رشت – صنعت نفت ابادان

تراکتورسازی تبریز – گسترش فولاد تبریز

ذوب آهن – پدیده مشهد

فولاد خوزستان – سایپا

نفت مسجدسلیمان – استقلال

پرسپولیس – نساجی مازندران

پارس جنوبی – سپاهان

پیکان – استقلال خوزستان

هفته بیست و دوم:

پرسپولیس – سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز – پارس جنوبی

استقلال خوزستان – ذوب آهن

پدیده مشهد – تراکتورسازی تبریز

سایپا – نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران – استقلال

سپاهان – فولاد خوزستان

صنعت نفت ابادان – استقلال خوزستان

هفته بیست و سوم:

پیکان – سپیدرود رشت

فولاد خوزستان- گسترش فولاد تبریز

ذوب آهن – صنعت نفت ابادان

پارس جنوبی – پدیده مشهد

نساجی مازندران – سایپا

نفت مسجدسلیمان – سپاهان

تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان

استقلال – پرسپولیس

هفته بیست و چهارم:

سپیدرود رشت – ذوب آهن

گسترش فولاد تبریز – نفت مسجدسلیمان

پدیده مشهد – فولاد خوزستان

سایپا – استقلال

صنعت نفت ابادان – تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس – پیکان

استقلال خوزستان – پارس جنوبی

سپاهان – نساجی مازندران

هفته بیست و پنجم:

تراکتورسازی تبریز – سپیدرود رشت

نساجی مازندران – گسترش فولاد تبریز

ذوب آهن – پیکان

نفت مسجدسلیمان – پدیده مشهد

سایپا – پرسپولیس

استقلال – سپاهان

پارس جنوبی – صنعت نفت ابادان

فولاد خوزستان – استقلال خوزستان

هفته بیست و ششم:

پرسپولیس – ذوب آهن

سپاهان – سایپا

استقلال خوزستان – نفت مسجدسلیمان

پیکان – تراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریز – استقلال

سپیدرود رشت – پارس جنوبی

پدیده مشهد – نساجی مازندران

صنعت نفت ابادان – فولاد خوزستان

هفته بیست و هفتم:

فولاد خوزستان – سپیدرود رشت

سایپا – گسترش فولاد تبریز

تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن

استقلال – پدیده مشهد

سپاهان – پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان – صنعت نفت ابادان

۰ – استقلال خوزستان

پارس جنوبی – پیکان

هفته بیست و هشتم:

پدیده مشهد – سایپا

سپیدرود رشت – نفت مسجدسلیمان

پرسپولیس – تراکتورسازی تبریز

استقلال خوزستان – استقلال

ذوب آهن – پارس جنوبی

گسترش فولاد تبریز – سپاهان

صنعت نفت ابادان – نساجی مازندران

پیکان – فولاد خوزستان

هفته بیست و نهم:

نساجی مازندران – سپیدرود رشت

فولاد خوزستان – ذوب آهن

سپاهان – پدیده مشهد

پارس جنوبی – تراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریز – پرسپولیس

استقلال – صنعت نفت ابادان

سایپا – استقلال خوزستان

نفت مسجدسلیمان – پیکان

هفته سی ام:

پدیده مشهد – گسترش فولاد تبریز

صنعت نفت ابادان – سایپا

ذوب آهن – نفت مسجدسلیمان

سپیدرود رشت – استقلال

پرسپولیس – پارس جنوبی

استقلال خوزستان – سپاهان

پیکان – نساجی مازندران

تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان

انتهای پیام/