برخی از شهرداران مناطق تبریز قبل از اینکه مدرک دکترا بگیرند از عنوان دکتر برای خودشان استفاده می‌کنند که درست نیست.

برخی از شهرداران مناطق تبریز قبل از اینکه مدرک دکترا بگیرند از عنوان دکتر برای خودشان استفاده می‌کنند که درست نیست.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز از وضعیت نابسامان خودروها در منطقه دروازه تهران انتقاد کرد و گفت: این شرایط مردم را اذیت می‌کند که نسبت به اصلاح آن باید اقدام شود.

احضرتی به همایش نکوداشت شوراها اشاره کرد و اظهار داشت: در این برنامه حق مطلب در خصوص اعضای شورا بیان نشد و گزارش عملکرد اعضا از سوی سخنرانان بیان نشد.