عصر تبریز: عضو شورای شهر تبریز گفت: اگر سر دو تا از رئیس های جهاد کشاورزی را در تنور می کردیم، امروز شاهد ادامه مشکلات در بخش کشاورزی و خشک شدن دریاچه ارومیه نبودیم!جلسه دیروز شورای فرهنگی و اجتماعی احیای دریاچه ارومیه حاشیه های جالبی به همراه داشت که یکی از مهم ترین و جالب […]

عصر تبریز: عضو شورای شهر تبریز گفت: اگر سر دو تا از رئیس های جهاد کشاورزی را در تنور می کردیم، امروز شاهد ادامه مشکلات در بخش کشاورزی و خشک شدن دریاچه ارومیه نبودیم!جلسه دیروز شورای فرهنگی و اجتماعی احیای دریاچه ارومیه حاشیه های جالبی به همراه داشت که یکی از مهم ترین و جالب ترین آن ها، عصبانیت بیش از حد حاجی پور، عضو شورای شهر تبریز و رئیس شورای استان بود.

وی در بخشی از سخنان خود به ارائه تحلیلی در مورد کیفیت گوجه فرنگی و سایر محصولات کشاورزی استان پرداخت و گفت: وقتی به عنوان مثال، مصرف گوجه فرنگی بی کیفیت و کال را چه در خانواده خودم و چه در بین مردم می ببینم از خودم بدم می آید و شرمم می شود.

وی بعد از گفتن این جمله به یکباره عصبانی شد و گفت: اگر سر دو تا از رئیس های جهاد کشاورزی را در تنور می کردیم، امروز شاهد ادامه مشکلات در بخش کشاورزی و خشک شدن دریاچه ارومیه نبودیم!” گفتن این جمله توسط حاجی پور، خشم ظاهری کریم مهری، رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی را برانگیخت که پس از اشاره سریع پور مهدی، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، هیچ عکس العملی از سوی این مدیر در حمایت از عملکرد مدیران سابق کشاورزی در استان مشاهده نشد.

در ادامه حاجی پور خطاب به مهری گفت: منظورم مدیران سابق جهاد کشاورزی بود. قصد جسارت نداشتم!

گفتنی است واکنش ها و سخنان عجیب از سوی احتشام حاجی پور مسبوق به سابقه است و ظاهراً وی چه در صحن شورا و چه در برخورد با رسانه ها توان استفاده از ادبیات مناسب را ندارد!