اجرای طرح گسترده ساماندهی باکس های جمع آوری پسماندهای شهری
اجرای طرح گسترده ساماندهی باکس های جمع آوری پسماندهای شهری

مدیر عامل سازمان مدیریت پسمانمد شهرداری تبریز خبر از اجرای طرح گسترده ساماندهی باکس های جمع آوری پسماندهای شهری تبریز با همکاری مناطق ۱۰ گانه شهرداری داد.

به گزارش عصرتبریز، علیرضا اصغری با اشاره به طرح گسترده ساماندهی باکس های جمع آوری پسماندهای شهری تبریز، اظهار کرد: حذف زوائد بصری در سطح شهر یکی از طرح های مهم و شاخص معاونت خدمات شهرداری تبریز در راستای اجرای طرح ناحیه محوری است که ساماندهی باکس های موجود در سطح شهر مربوط به سازمان مدیریت پسماند می‎باشد.

وی افزود: طبق جلسات متعدد با ناظرین سازمان مدیریت پسماند در خصوص عملیاتی نمودن این طرح گسترده، رفع ایرادات باکس های معیوب، ساماندهی زیر باکس ها و همچنین حذف باکس ها از تقاطع و جلوی غذا خوری ها و رستوران های سطح شهر در دستور کار قرار گرفته، تا خدمت رسانی به طور کامل به شهروندان انجام گرفته و از منظر شهری نامناسب در سطح شهر جلوگیری بعمل آید.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز در خصوص جمع آوری برخی از باکس ها از سطح شهر، گفت: جمع آوری برخی از باکس ها از سطح شهر به منظور ساماندهی، تعمیر و رنگ آمیزی انجام گرفته که مجددا با نظارت دقیق مدیران ارشد دستگاه نظارت سازمان مدیریت پسماند، در محل های مناسب نصب می‎گردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح در راستای خدمت رسانی مطلوب به شهروندان در سطح شهر و با هماهنگی معاونت خدمات شهری مناطق دهگانه اجرا می‎شود.

انتهای پیام/