کنسرت گروه ترکمان ۱۸ اردیبهشت، در دو نوبت ساعت ۱۸ و ساعت ۲۱ در سالن پتروشیمی تبریز برگزار می شود. در این کنسرت، گروه ترکمان بر مبنای ادبیات معاصر و کلاسیک آذربایجان و ادبیات خلق شرق ترکیه، تلفیقی موسیقایی از سبکهای جاز، بلوز و کانتری با موسیقی محلی ساکنین شرق میانه، اجرای موسیقی خلق آناطولی […]

کنسرت گروه ترکمان ۱۸ اردیبهشت، در دو نوبت ساعت ۱۸ و ساعت ۲۱ در سالن پتروشیمی تبریز برگزار می شود.

در این کنسرت، گروه ترکمان بر مبنای ادبیات معاصر و کلاسیک آذربایجان و ادبیات خلق شرق ترکیه، تلفیقی موسیقایی از سبکهای جاز، بلوز و کانتری با موسیقی محلی ساکنین شرق میانه، اجرای موسیقی خلق آناطولی (تورکولر) و دونوازی کمانچه و باغلاما بر اساس مقامات خراسان اجرا خواهند داشت.

کنسرت گروه ترکمان با سرپرستی، ساز و آواز، نوید مثمر  و همراهی آرش کامور در کمانچه، فرید جاوید در پیانو، سعید بقالی در باس گیتار، امین توانافر در گیتار، مهران فرشباف در درام ست، عیسی شکری در دف و احمد فرقانی در بندیرکاوال (نی چوبی) اجرا خواهد شد.

لازم به ذکر است گروه باغلاما شامل بابک شفایی، میثم حمزه زاد، کیوان موسوی، توحید نوروزی، بهزاد حامد، رضا عبداللهی و اتابک اشکریز در این کنسرت به اجرا می پردازند.