بازار سکه با پذیرش FATF کنترل می شود
بازار سکه با پذیرش FATF کنترل می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد که با پیوستن به کنوانسیون FATF می توان بازار سکه را مدیریت کرد.

به گزارش عصرتبریز، معصومه آقاپور با اشاره به اینکه قیمت سکه به ۲ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان رسیده است، اظهار داشت: افزایش نقدینگی در کشور باعث شده که قیمت سکه افزایش یابد، این در حالی است که انتظار می رود حجم نقدینگی در جامعه باید کنترل شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی ۱۰ سال گذشته این نقدینگی در جامعه ایجاد شده است و به دلیل فعالیت های بانکی شاهد خلق پول بوده ایم، همه این اتفاقات دست به دست هم داده است تا امروز شاهد افزایش قیمت سکه باشیم.

نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه  همه باید دست به دست هم از شرایط اقتصادی کنونی عبور کنیم، گفت: با کارهایی که دولت انجام می دهد و انتظار می رود همه دراین زمینه همراه شوند، تا دو هفته دیگر بازار سکه و شرایط اقتصادی بهبود می یابد.

وی با تاکید بر اینکه دولت، مجلس و شرایط سیاسی می تواند در بهبود شرایط اقتصادی ایفای نقش کنند، بیان داشت: عدم امنیت اقتصادی باعث شده است که نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه برود که با گام هایی که دولت بر می دارد می توان به سمت بهبود بازار پیش رفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیرFATF بر فضای اقتصادی کشور، تاکید کرد: با پذیرش FATF دست دولت برای فعالیت های اقتصادی باز می شود و شرایط برای روابط بین بانکی فراهم خواهد شد، مقام معظم رهبری پذیرش FATF را در اختیار دولت و مجلس قرار داده است با پیوستن به این کنوانسیون شرایط و روابط با جهان تسهیل می شود.

انتهای پیام/