کار ارسال پیامک به متقاضیان جریمه مشمولان غایب آغاز شده است.

روزنامه شهروند با انتشار کاریکاتوری از نعیم تدین، نگاهی طنز به این خبر انداخته است.

۴۵۸۳۷۴_۲۹۵