ارسال پیامک سربازی (کارتون)
ارسال پیامک سربازی (کارتون)

کار ارسال پیامک به متقاضیان جریمه مشمولان غایب آغاز شده است.

روزنامه شهروند با انتشار کاریکاتوری از نعیم تدین، نگاهی طنز به این خبر انداخته است.

۴۵۸۳۷۴_۲۹۵