بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال، بیماری‌های قلبی و عروقی در صدر عوامل مرگ و میر در آذربایجان‎شرقی قرار دارند.

به گزارش عصرتبریز، بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور میانگین سنی مردان فوت شده بیش از ۶۲ سال و برای زنان حدود ۶۷ سال است که این الگو تقریبا در سراسر کشور یکسان است. همچنین بیماری‌های قلبی و عروقی بیشترین علت مرگ و میر ایرانیان است و پس از آن بیماری‌های دستگاه تنفسی و انواع سرطان‌ها و تومورها مهمترین دلایل فوت ایرانیان هستند.

با بررسی داده‌های آماری در بین استان‌های کشور سه استان خوزستان، ایلام و البرز به ترتیب با ۴۵، ۴۸ و ۵۴ درصد بیشترین تعداد مرگ و میرها به علت ایست قلبی را داشته‌اند. همچنین در خصوص فوت به علت بیماری‌های دستگاه تنفسی استان‌های قم با ۱۸ درصد و کرمان با ۱۶ درصد بیشترین تلفات را داشته‌اند.

انواع سرطان‌ها و تومورها نیز به عنوان سومین عامل مرگ و میر ایرانیان به ترتیب در استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اردبیل و اصفهان بیشترین فراوانی را داشته است. ذخایر اطلاعاتی سازمان ثبت احوال در خصوص مرگ و میر ایرانیان نشانگر آن است که استان تهران با بیشترین جمعیت دارای الگوی ثابت و بر اساس فراوانی علل اصلی مرگ و میر در کشور است و به ترتیب بیماری‌های قلبی و عروقی، دستگاه تنفسی و انواع سرطان‌ها و تومورها قاتلان اصلی تهرانی‌ها هستند.در بررسی سایر علل مرگ و میر هموطنان، حوادث غیرعمد، مشکلات دستگاه تنفسی و مرگ به علت مبهم در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بنا بر این گزارش فراوانی مرگ و میر ایرانیان به ترتیب بیشترین آمار فوتی نسبت به جمعیت استان وعلت‌های اصلی فوت به شرح زیر است:

۱- خراسان جنوبی:  بیماری‌های قلبی و عروقی و بیماری‌های تنفسی
۲- خراسان رضوی: بیماری‌های قلبی و عروقی – بیماری‌های تنفسی – انواع سرطان‌ها
۳- خراسان شمالی: بیماری‌های فلبی و عروقی – علایم تعریف نشده و مبهم – سرطان‌ها
۴- خوزستان: بیماری‌های قلبی و عروقی – حوادث غیر عمد – سرطان‌ها
۵- زنجان: بیماری‌های قلبی و عروقی – سرطان‌ها – علایم تعریف نشده و مبهم
۶- سمنان: بیماری‌های قلبی و عروقی – بیماری‌های تنفسی – انواع سرطان‌ها
۷- سیستان و بلوچستان: بیماری‌های قلبی و عروقی – علایم بد تعریف شده و مبهم – حوادث غیر عمد
۸- فارس: بیماری‌های قلبی و عروقی – سرطان‌ها -حوادث غیر عمد
۹- قزوین: بیماری‌های قلبی و عروقی – سرطان‌ها – علایم بد تعریف شده و مبهم
۱۰- آذربایجان شرقی: بیماری‌های قلبی و عروقی – علایم بد تعریف شده و مبهم – سرطان‌ها
۱۱- آذربایجان غربی: بیماری‌های قلبی و عروقی – علل نامعلوم – سرطان‌ها
۱۲- اصفهان: بیماری‌های قلبی و عروقی -سرطان‌ها – علایم بد تعریف شده و مبهم
۱۳- البرز: بیماری‌های قلبی و عروقی – بیماری‌های تنفسی – انواع سرطان‌ها
۱۴- ایلام: بیماری‌های قلبی و عروقی -علایم بد تعریف شده و مبهم – حوادث غیر عمد
۱۵- بوشهر: بیماری‌های قلبی و عروقی – علایم بد تعریف شده و مبهم – حوادث غیر عمد
۱۶- تهران: بیماری‌های قلبی و عروقی – بیماری‌های تنفسی – انواع سرطان‌ها
۱۷- چهارمحال و بختیاری: بیماری‌های قلبی و عروقی – علایم بد تعریف شده و مبهم – علل نامعلوم
۱۸- قم: بیماری‌های قلبی و عروقی – بیماری‌های تنفسی – بیماری‌های عفونی و انگلی
۱۹- کردستان: بیماری‌های قلبی و عروقی – علایم بد تعریف شده و نامعلوم – علل نامعلوم
۲۰- کرمان: بیماری‌های قلبی و عروقی – بیماری‌های تنفسی -علایم بد تعریف شده و مبهم
۲۱- کرمانشاه : بیماری‌های قلبی و عروقی – انواع سرطان‌ها – علایم بد تعریف شده و مبهم
۲۲- کهگیلویه و بویراحمد : بیماری‌های قلبی و عروقی – سرطان‌ها – حوادث غیر عمد
۲۳- گلستان : بیماری‌های قلبی و عروقی – علایم بد تعریف شده و مبهم -سرطان‌ها
۲۴- گیلان: بیماری‌های قلبی و عروقی – علایم بد تعرف شده و مبهم – سرطان‌ها
۲۵- لرستان: بیماری‌های قلبی و عروقی – علایم بد تعریف شده و مبهم – سرطان‌ها
۲۶- مازندارن: بیماری‌های قلبی و عروقی – علایم بد تعریف شده و مبهم – سرطان‌ها
۲۷- استان مرکزی: بیماری‌های قلبی و عروقی – علایم بد تعریف شده و مبهم – سرطان‌ها
۲۸- هرمزگان: بیماری‌های قلبی و عروقی – علایم بد تعریف شده و مبهم – حوادث غیر عمد
۲۹- همدان: بیماری‌های قلبی و عروقی – علایم بد تعریف شده و مبهم – بیماری‌های دستگاه تنفسی
۳۰- یزد: بیماری‌های قلبی و عروقی – سرطان‌ها – بیماری‌های دستگاه تنفسی

انتهای پیام/