اعطای بالاترین نشان افتخار نخجوان به سرکنسول جمهوری اسلامی ایران
اعطای بالاترین نشان افتخار نخجوان به سرکنسول جمهوری اسلامی ایران

دولت نخجوان به پاس قدردانی از فعالیت های «منصور آیرم» سرکنسول کشورمان در این خودمختاری به وی نشان افتخار خدمت اعطا کرد.

به گزارش عصرتبریز، منصور آیرم سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نخجوان، به پاس فعالیت های خود در طی مدت حضور در جمهوری خود مختار نخجوان که منجر به توسعه و تعمیق روابط فیمابین این جمهوری مختار و کشورمان گردیده، برای دریافت مدال افتخار «خدمت» دولت جمهوری خود مختار نخجوان، به مجلس عالی دعوت و با واصف طالب رئیس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان دیدار کرد.

پس از اعطای مدال افتخار «خدمت» که در حضور اعضای سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان و به استناد بند ۲۱ قسمت دوم ماده ۵ قانون اساسی جمهوری خود مختار نخجوان صورت گرفت، واصف طالب اف رئیس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان ضمن تقدیر از سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نخجوان بخاطر انجام دلسوزانه و مسوولانه وظایف خود در راستای تحکیم روابط دو جانبه، همکاری های میان دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران را خوب توصیف نموده و اظهار داشت که طی سال های گذشته در نتیجه سعی و تلاش سرکنسول کشورمان در نخجوان روابط دو جانبه فیمابین این جمهوری خود مختار و جمهوری اسلامی ایران و استان های همجوار در بهترین وضعیت خود بوده و مناسبات در ابعاد مختلف از پیشرفت خوبی برخوردار بوده اند.

واصف طالب اف همکاری های گمرکی و ترانزیتی، انجام سفرهای متقابل مسئولین مختلف، همکاری در زمینه پزشکی و داروئی، بهبود و ارتقاء روابط اقتصادی و کشاورزی و ده ها مورد دیگر را از جمله زمینه هائی دانست که در مدت حضور منصور آیرم سرکنسول کشورمان در نخجوان از پیشرفت خوبی برخوردار بوده اند.

رئیس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان ضمن اشاره به اهمیت ارتباطات موجود فیمابین این جمهوری خود مختار و استان های همجوار اظهار داشت که در آینده نزدیک از استانداران همجوار کشورمان جهت سفر به نخجوان به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص بسط و گسترش مناسبات دو جانبه دعوت به عمل خواهد آورد.

واصف طالب همچنین با اشاره به انتخاب نخجوان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام و برگزاری مراسم افتتاحیه این رویداد فرهنگی طی روزهای اخیر از حضور سید هادی حسینی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان در این مراسم تقدیر و تشکر نموده و ضمن دعوت از وزیر فرهنگ کشورمان برای سفر به نخجوان از آمادگی این جمهوری خود مختار برای بسط و توسعه مناسبات فرهنگی خبر داد.

آیرم نیز در این دیدار با اشاره مختصری به دستاوردهای موجود در روابط فیمابین جمهوری خود مختار نخجوان و جمهوری اسلامی ایران که طی سه سال اخیر از سرعت و روند رو به رشد مناسبی برخوردار بوده، ظرفیت های دوطرف را بیش از این ارزیابی و اظهار امیداوری نمود تا در آینده نزدیک در جهت فعال سازی سایر زمینه ها و پتانسیل های موجود همکاری در عرصه های مختلف و در جهت تامین منافع دو طرف حرکت نمائیم.

شایان ذکر است که در حال حاضر ۷۰ درصد داروی مورد نیاز جمهوری خود مختار نخجوان از طریق شرکت های داروئی کشورمان تامین و همکاری خوبی در زمینه تامین ادوات کشاورزی و نیروگاهی وجود دارد.

محمدرضا پاکروان وابسته فرهنگی و محمد شوندی کنسول نمایندگی در این دیدار و مراسم سرکنسول کشورمان را همراهی می نمودند.

انتهای پیام/