۲۲۴ هزار نفر در سال گذشته گرفتار زندان شدند
۲۲۴ هزار نفر در سال گذشته گرفتار زندان شدند

وزیر دادگستری با اشاره به تفاوت میان رسیدگی به پرونده ها و امار واقعی وقوع جرم گفت: رسانه های بیگانه با ارائه آمار اشتباه از تعداد پرونده های قضایی قصد تشویش اذهان عمومی را دارند.

به گزارش عصرتبریز، سیدعلیرضا آوایی در همایش قوه قضاییه در خصوص عملکرد قوه قضاییه گفت: مفهوم متفاوت آمار یکتا و چرخشی پرونده ها باید روشن شود چرا که رسیدگی قضایی چند مرحله‌ای است.

وی افزود: اگر در هر یک از مراحل رسیدگی یک فرایند به پرونده ها اضافه کنیم، آمار چرخشی به دست می آید بنا براین باید بگویم تعداد واقعی منازعات رسیدگی شده در محاکم برابر آمار یکتای پرونده ها است.

وزیر دادگستری با اشاره به رسیدگی ۱۶میلیون پرونده گفت این آمار می تواند بیانگر آمار چرخشی باشد و آمار پرونده های یکتا کمتر از این رقم است.

آوایی با انتقاد از خلط این دو مفهوم گفت: رسانه های بیگانه و داخلی اشتباهاتی را در برداشت از خلط دو مفهوم پرونده های یکتا و چرخشی دارند چرا که کل پرونده های یکتا کمتر از شش میلیون است.

وزیر دادگستری با انتقاد از اینکه تحلیل های درستی در مورد پرونده های یکتا و جاری وجود ندارد، گفت: این دو باید تفکیک شود.

وی در خصوص وضعیت زندان ها گفت: تعداد زندانیان در سال ۹۵ به میزان ۲۱۷ هزار نفر بوده است که این میزان در سال گذشته ۲۲۴ هزار بوده است.

آوایی گفت: سال  ۹۵ ورودی زندان ها ۴۱۸ هزار و سال گذشته ۴۹۰ هزار نفر بوده است و تعداد زندانیان حاکی از رشد سه درصدی است.

وی افزود: نرخ رشد منازعه ۳٫۴ درصد بوده است.

وزیر دادگستری با اشاره به تعداد پرونده شورای حل اختلاف گفت«سال گذشته با نرخ رشد ۳٫۳ درصدی تعداد این پرونده ها به بیش از سه میلیون رسیده است.

انتهای پیام/