دود بی مسئولیتی ناظرین پسماندهای بیمارستانی تبریز در چشم شهروندان
دود بی مسئولیتی ناظرین پسماندهای بیمارستانی تبریز در چشم شهروندان

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص عدم بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی گفت: متاسفانه دود بی مسئولیتی ناظرین پسماندهای بیمارستانی در برخی از آزمایشگاه ها و بیمارستان های تبریز در چشم شهروندان می رود.

فریدون بابایی‌ اقدم امروز در گفتگو با خبرنگار عصر اظهار داشت: بر اساس مستندات و مدارک موجودی که از مجراهای مختلف به دست اینجانب رسیده، مطلع شدم که برخی از بیمارستان ها و آزمایشگاه های تبریز، بدون توجه به خطرات زیست محیطی و احتمال ایجاد و افزایش بیماری های خطرناکی همچون ایدز، زباله های خود را بدون بی خطرسازی در میان پسماندهای عادی رها سازی می کنند.

وی با بیان اینکه در صورت ادامه این بی توجهی ها این موضوع به معضلی غیر قابل جبران تبدیل می شود، تاکید کرد: در صورت ادامه این روند توسط ناطرین و بیمارستان‌ها، مشخصات و مستندات مربوط به تخلفات این بیمارستان‌ها و آزمایشگاه ها را در اختیار مردم و مراجع قانونی قرار خواهم داد.

بابایی‌ اقدم گفت: با توجه به افزایش روز افزون تعداد بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها کلینیک‌های تخصصی و غیرتخصصی بخش خصوصی با در نظر گرفتن دفع این زباله ها در سایتهای زباله های عادی بدون بی خطر سازی آنها باید منتظر یک فاجعه زیست محیطی باشیم.

وی با اﺳﺘﻨﺎد به ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماند، ادامه داد: بر اساس مفاد این قانون ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهای وﯾﮋه و زﺑﺎﻟﻪ های ﻋﻔﻮﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ های ﻋﻔﻮﻧﯽ پرخطر از زباله های عادی اقدام کنند.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منزله بالاترین مرجع و مسئول مدیریت پسماند، لازم است تصمیم های مقتضی را در خصوص تقلیل میزان پسماند، تفکیک دقیق و صحیح پسماند تیز و برنده، عفونی، شیمیایی و دارویی و بی خطرسازی زباله های بیمارستانی اتخاذ کند.

وی گرانی دستگاه های بی خطرساز، نبود نظارت کافی و منظم بر ‌تولیدکنندگان زباله‌های عفونی و شیمیایی و عدم تعیین سازوکار مناسب برای جمع آوری پسماند از این مراکز و بالا بودن میزان تولید پسماند را از مهم ترین مشکلات سیستم مدیریت پسماندهای بیمارستانی دانست.

بابایی اقدم یادآور شد: ادغام زباله‌های بیمارستانی با زباله‌های شهرداری سبب شده تا شیرآبه این زباله‌ها وارد رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها شود که بدون شک خطرات زیادی را به‌دنبال خواهد.

انتهای پیام/