سرمربی تیم تراکتورسازی قوانین سفت سختی را در اردوی تیمش مقرر کرده است.

به گزارش خبرنگار عصر، تیم تراکتورسازی برای برپایی اردو در ترکیه حضور دارد. طبق اخبار دریافتی از محل اردوی سرخ پوشان، جان توشاک، سرمربی ولزی تراکتورسازی قوانین سفت و سختی را در اردوی پیش فصل تیمش وضع کرده است. قوانین توشاک به نحوی هستند که بازیکنان تراکتورسازی به جز تمرین حق انجام کار دیگری را در ترکیه ندارند. بر این اساس حضور در تمرین و بازگشت به هتل تنها برنامه وضع شده برای بازیکنان تراکتورسازی است. البته سرخ پوشان یک روز تعطیلی را از توشاک بابت رعایت قوانین این سرمربی پاداش گرفتند اما در روزهای دیگر قوانین سر جای خود هستند.

تمرینات تراکتورسازی نیز با جدیت خاصی در حال انجام است. یکی از بازیکنان سرشناس تراکتورسازی در مورد وضعیت تمرینات تیم در ترکیه اظهار داشت: «جدیت توشاک در تمرینات را در هیچ مربی دیگری ندیده ام. او در تمرین با کسی شوخی ندارد. برای انجام تک تک فرامین توشاک در تمرین باید حواس مان را ششدانگ جمع کنیم چرا که انجام اشتباه خواسته های او جریمه های سنگینی دارد. با این اوضاع شک نکنید با آمادگی بالایی وارد مسابقات خواهیم داشت. تمرینات توشاک سخت اما لذتبخش و حرفه ای است.»

انتهای پیام/