تلاش محبوب دیروز و مغضوب امروز برای بازگشت به تراکتور
تلاش محبوب دیروز و مغضوب امروز برای بازگشت به تراکتور

هافبک تیم تراکتورسازی به دنبال بازگشت دوباره به جمع بازیکنان این تیم است.

به گزارش عصرتبریز، سینا عشوری که به عنوان سرباز به تراکتورسازی تبریز پیوسته بود خیلی زود به محبوب دل هواداران تبدیل شد. محبوبیت او به حدی بود که تراکتوری ها با فشار هواداران مبلغ قابل توجهی را به ذوب آهن پرداخت و قرارداد سینا را پس از پایان سربازی اش تمدید کردند.

همان آجرلویی که با تمدید قرارداد عشوری به محبوب دل این بازیکن و هواداران تبدیل شده بود در میانه های فصل با عشوری به مشکل خورد. سینا را ابتدا به دلیل فنی از تیم کنار گذاشتند اما بعدها دلایل دیگری نیز به این دلیل اضافه شد. مشکل زمانی حادتر شد که مدیران باشگاه از عشوری خواستند برای بازگشت نصف پول قرارداد خود را باید نگیرد. این موضوع خشم عشوری و مصاحبه های تند او علیه آجرلو را به همراه داشت.

چند ماهی از آن اتفاقات می گذرد و با توجه به اینکه دیگر آجرلو جایی در تراکتور ندارد، قصد بازگشت به تراکتورسازی را دارد. قرار است عشوری بصورت آزمایشی و البته داوطلبانه در تمرین تراکتور حضور باید. در صورتی که او بتواتد توشاک را قانع کند، آخرین فصل باقی مانده خود در تراکتور را در شرایطی مطلوب پشته سر خواهد گذاشت.

انتهای پیام/