اصلاح قانون برای مشارکت بیمه‌های پایه در ارایه خدمات توان بخشی/ دستگاه ها دراجرای قوانین توان بخشی همکاری نمی‌کنند
اصلاح قانون برای مشارکت بیمه‌های پایه در ارایه خدمات توان بخشی/ دستگاه ها دراجرای قوانین توان بخشی همکاری نمی‌کنند

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بیمه های پایه در ارایه برخی خدمات به معلولان با بهزیستی همکاری کنند.

به گزارش عصرتبریز، سلمان خدادادی با اشاره به اظهارات رییس سازمان بهزیستی مبنی بر اینکه خدمات توان بخشی در تعهدات بیمه ای پایه دیده شده و منابع مالی آن مشخص شود، گفت: تاکیدات رییس سازمان بهزیستی دراین خصوص مناسب و بسیار قابل قبول است، اما این مسئله دلیلی برعدم خدمات رسانی به معلولان نبوده و سازمان بهزیستی بر اساس وظایف ذاتی خود مسئولیت ترمیم مشکلات و درمان معلولان کشور را برعهده دارد.

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه افراد مختلفی بنا به دلایلی تحت پوشش کمیته امداد قرار می گیرند، افزود: وظیفه بهزیستی در کمک رسانی به معلولان طبیعی و تعریف شده است، خوشبختانه درقانون جامع حمایت از معلولان که درمجلس به تصویب رسید، وظایف سازمان های مختلف در این بخش به خوبی مشخص شده است؛ اما درارایه خدمات تکمیلی به معلولان بهتر است که بیمه های پایه منابع مالی آن را تقبل کنند.

وی با تاکید بر اینکه برخی خدمات به معلولان باید توسط بیمه های پایه انجام شود، تصریح کرد: البته این مسئله باید به شکل قانون درمجلس تصویب شود، هرچند که خدمات رسانی به معلولان تا حدودی فرابخشی است؛ به عنوان مثال درقانون سهمیه استخدام ۳ درصدی برای معلولان درنظرگرفته شده که اجرای آن به عهده سازمان ها و دستگاه های مختلفی است، بنابراین سازمان بهزیستی به تنهایی توان اجرای این قانون را ندارد.

خدادادی با اشاره به اینکه بهزیستی دربرخی مواقع درارایه خدمات به معلولان موفق نبوده است، گفت: درارتباط با این قشر متاسفانه مشکلات بسیاری وجود داشته و مشخص نیست که چرا مسئولان ما در رفع مشکلات معلولان کمترین همکاری های لازم را ندارند، دربسیاری از کشورها ترددهای معلولان درتمامی نقاط و معابر به راحتی انجام می شود؛ اما درجامعه ما شهرداری و سازمان های ذی ربط زیرساخت های لازم را دراین باره فراهم نمی کنند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه سطح ارایه خدمات سازمان های بهزیستی به معلولان درطی سالیان گذشته قابل قبول تر شده است، افزود: برخی خدمات معلولان باید توسط بیمه های پایه ارایه شود.

انتهای پیام/