مدیرعامل گسترش فولاد نزدیک ترین فرد به صندلی مدیریت تراکتورسازی است.

به گزارش خبرنگار عصر، پس از فعل و انفعالات اخیر در سه تیم فوتبال تبریز اینک نام هوشنگ نصیرزاده به عنوان جدی ترین گزینه مدیرعاملی باشگاه تراکتورسازی مطرح شده است.

گفتنی است که نصیرزاده در حال حاضر و از سال گذشته مدیرعامل گسترش فولاد است.

انتهای پیام/