رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کاهش برخی آسیب های اجتماعی درحوزه مبارزه با فقرو اعتیاد نیازمند تصویب قانون است.

به گزارش عصرتبریز، سلمان خدادادی درخصوص تاکیدات رییس مجلس شورای اسلامی در ارایه لایحه درحوزه آسیب های اجتماعی، گفت: پیگیری حل برخی آسیب های اجتماعی نیازمند تصویب قانون بوده و عدم رفع خلاء های قانونی در افزایش آسیب های اجتماعی نیز تاثیرقابل توجهی دارد، رییس مجلس شورای اسلامی خوشبختانه در نشست با کمیسیون اجتماعی به این مسائل تاکید و رفع خلاء های قانونی را مد نظر قرار دادند؛ به طورحتم آسیب های اجتماعی به ویژه در۵ محورفقر، اعتیاد، طلاق، زنان بی سرپرست و مواد مخدر باید درکمیسیون اجتماعی مورد بررسی و برای حل آن راهکارهای موثر در نظرگرفته شود.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه درصورت لزوم خلاء های قانونی درمجلس با محوریت کمیسیون اجتماعی باید رفع شود، افزود: دولت باید لایحه رفع نواقص قانونی در هربخش از آسیب های اجتماعی را  به مجلس ارسال کند، اما برای کسب نتیجه بهتر درمدت زمان کوتاه تر نمایندگان می توانند طرح آماده و در اولویت بررسی قرار دهند؛ به عنوان مثال درحوزه ها و بخش هایی مانند پوشش خدمات عمومی، خدمات مشاوره ای، مراقبت های سالمندی و جایگزین آن باید قانون تصویب شود، ضمن اینکه برای مبارزه با مواد مخدر هم پیش نویس قانون جدید آماده شده و قرار است به مجلس ارسال شود.

وی با بیان اینکه به دستور رییس مجلس برای خلاء های قانونی درحوزه آسیب های اجتماعی وزارت کشور باید لایحه ارایه کند، تصریح کرد: نمایندگان می توانند درصورت تاخیر در ارسال لایحه طرح مورد نیازرا درمجلس بررسی کنند، البته باید در اجرای قوانین مربوط به حوزه آسیب های اجتماعی درقانون برنامه ششم توسعه درخصوص کاهش نرخ بیکاری، حاشیه نشینی، طلاق و اعتیاد نیز پیگیری های لازم انجام شود؛ ضمن اینکه برخی دستگاه ها باید درحوزه آسیب های اجتماعی نیز اقداماتی را انجام دهند که کمیته ای در کمیسیون اجتماعی باید این مسئله را دردستورکار قرار دهد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید براینکه در برخی بخش های مربوط به آسیب های اجتماعی ضعف قانونی وجود ندارد، گفت: اما دربرخی حوزه ها تصویب قانون ضرورتی انکار ناپذیر است که درقالب طرح و لایحه باید رفع شود.

انتهای پیام/