روایت تصویری از جنگ آبی و قرمز در آزادی؛ آتش، خون و درگیری!
روایت تصویری از جنگ آبی و قرمز در آزادی؛ آتش، خون و درگیری!

بازی استقلال و تراکتورسازی بازی پرتنشی روی سکوها بود.

به گزارش عصر تبریز، درگیری هواداران دو تیم استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز پیش، حین و پس از بازی امشب صحنه های پر تنشی را خارج از مستطیل سبز رقم زد. هواداران دو تیم پیش از آغاز بازی در بیرون از ورزشگاه آزادی درگیری های نسبتا شدیدی باهم داشتند که به دستگیری چند نفر انجامید.

در حین بازی نیز شاهد التهاب روی سکوها بودیم. اوج درگیری ها در نیمه دوم رخ داد. درگیری هواداران دو تیم که به صورت لفظی، فیزیکی و پرتاپ اشیا به سمت یکدیگر انجام شد با دخالت نیروهای انتظامی ورزشگاه همراه بود هر چند انتظامات ورزشگاه نیز در بعضی مقاطع قادر به ایجاد آرامش روی سکوها نبودند.

لازم به ذکر است که در بخشی از سکوها نیز شاهد به آتش کشیده شدن سکوها بودیم. در پایان بازی نیز درگیری های متعددی بین هواداران دو تیم در داخل و خارج ورزشگاه رخ داد.