پخش تمامی بازی های تراکتور از شبکه های ملی
پخش تمامی بازی های تراکتور از شبکه های ملی

بازی های تراکتورسازی از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

به گزارش عصر تبریز، محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتورسازی تبریز با خرید حق پخش تلویزیونی بازی های تیم تراکتورسازی امکان پخش مستقیم تمامی بازی های تیم فوتبال این باشگاه را از شبکه ورزش فراهم نمود.

لازم به ذکر است که هواداران تراکتورسازی سال هاست که خواستار پخش مستقیم بازی های تیم شان از شبکه های سراسری بودند که به نظر می رسد بعد از سال ها به این خواسته خود رسیده باشند.