بابایی اقدم نماینده شورا در کمیته نمای شهری شد
بابایی اقدم نماینده شورا در کمیته نمای شهری شد

اعضای شورای شهر تبریز، فریدون بابایی اقدم را به عنوان نماینده این شورا در کمیته طراحی، نظارت و کنترل نماهای شهری انتخاب کرد.

به گزارش عصرتبریز، در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز با رای اعضای شورای شهر فریدون بابایی اقدم، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز به عنوان نماینده این شورا در کمیته طراحی، نظارت و کنترل نماهای شهری انتخاب شد.

این کمیته از مجموعه کمیته های تخصصی شهرداری تبریز است که با درخواست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تبریز تشکیل شده است.

انتهای پیام/