اعضای شورای شهر تبریز، فریدون بابایی اقدم را به عنوان نماینده این شورا در کمیته طراحی، نظارت و کنترل نماهای شهری انتخاب کرد.

به گزارش عصرتبریز، در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز با رای اعضای شورای شهر فریدون بابایی اقدم، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز به عنوان نماینده این شورا در کمیته طراحی، نظارت و کنترل نماهای شهری انتخاب شد.

این کمیته از مجموعه کمیته های تخصصی شهرداری تبریز است که با درخواست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تبریز تشکیل شده است.

انتهای پیام/