بودجه احیای دریاچه ارومیه خرج ساخت سالن کنفرانس و لوازم اداری شد
بودجه احیای دریاچه ارومیه خرج ساخت سالن کنفرانس و لوازم اداری شد

نماینده مردم ارومیه درمجلس با بیان اینکه تعیین وتکلیف دخل وخرج دریاچه ارومیه توسط دولت الزامی است، گفت: بخشی از هزینه‌های احیای دریاچه ارومیه برای ساخت وساز سالن کنفرانس ولوازم اداری خرج شد.

به گزارش عصرتبریز، روح‌الله حضرت‌پور در مورد وضعیت کنونی دریاچه ارومیه،گفت: بنده اعتقاد دارم ،می‌بایست دولت ارگان یا نهادی را مامور رسیدگی به دخل و خرج بودجه احیای دریاچه ارومیه کند تا مشخص شودکه  بودجه دریاچه ارومیه صرف چه اموری شده است.

نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از بودجه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه به صراحت می‌گویم، صرف هزینه‌های ساخت وساز سالن کنفرانس و خرید میز، صندلی، ماشین آلات و لوازم اداری شده است که این اقدامات هیچ کدام به نفع دریاچه ارومیه تمام نشده است.

 وی ادامه داد: بهبود حال دریاچه ارومیه از اقدامات کارشناسی گذشته شده است بنابراین بایدهر چه سریعتر به فکرحفظ وضعیت  فعلی دریاچه ارومیه  باشیم و سپس در راستای  بهبود وضعیت دریاچه ارومیه  تلاش کرد.

 حضرت پور طلا تپه افزود: با بهره برداری از خط انتقال روخانه زاب به دریاچه ارومیه درسال ۹۸ می‌توان وضعیت فعلی دریاچه ارومیه را نیز حفظ کرد و سپس می‌توان با برنامه‌های اجرایی در راستای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه گام‌های اساسی برداشت.

عضوکمیسیون حقوقی قضایی مجلس بابیان اینکه تعیین وتکلیف دخل وخرج دریاچه ارومیه توسط دولت الزامی است یادآورشد: بخشی ازهزینه‌های احیای دریاچه ارومیه برای ساخت سالن  کنفرانس ولوازم اداری خرج شده است.

انتهای پیام/