شهرداری عزمی برای ساماندهی دستفروشان مترو ندارد/ بازارچه فروش محصولات راه اندازی شود
شهرداری عزمی برای ساماندهی دستفروشان مترو ندارد/ بازارچه فروش محصولات راه اندازی شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: درصدبسیاری از زنان دستفروش سرپرست خانواده بوده و باید دررفع مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها اقدام کرد.

به گزارش عصرتبریز، زهرا ساعی با تاکید بر ضرورت وپیگیری درجهت ساماندهی دستفروشان درمترو، گفت: بارها درخصوص این مسئله به مسئولان شهرداری و نهادهای مرتبط تذکرات پی درپی داده شده است، اما هیچ دستگاهی برای تعیین تکلیف دستفروشان و ساماندهی آنها برنامه ای ندارد؛ درحال حاضر با توجه به تغییرات ایجاد شده در سطوح قیمتی انواع مواد غذایی و پوشاک و کاهش قدرت خرید دستفروشان به دلیل نوسانات اقتصادی و به دنبال آن عدم استقبال مردم از خرید اجناس این افراد درخطوط مترو بهترین فرصت است که برنامه ای برای ساماندهی دستفروشان فعلی درمترو تدوین شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه شرایط فعلی دستفروشان درمترو به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، افزود: به طورحتم به دلیل ازدحام بیش از اندازه جمعیت نحوه کارکرد حال حاضر دستفروشان مشکلاتی را برای این افراد و مسافران حمل و نقل ریلی به وجود آورده است، به عنوان مثال ایجاد بی نظمی به دلیل تاخیر درباز و بسته شدن درب های قطار و افزایش آلودگی صوتی سبب شده گاهی مسافران برای استفاده از یک قطار دقایق بسیاری در ایستگاه ها منتظر بمانند.

درصد بسیاری از دستفروشان مترو زنان سرپرست خانواده هستند

وی با بیان اینکه شهرداری باید از فرصت فعلی هرچه سریعتر برای ساماندهی دستفروشان با صدور کارت و اختصاص کد شناسایی استفاده کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه شرایط اشتغال درکشور مناسب نیست، برای دستفروشان یا باید درمترو محل ویژه ای را در نظرگرفت، یا اینکه محل دیگری خارج از ایستگاه های مترو به امرار معاش دستفروشان اختصاص داد؛ درصدبسیاری از زنان دستفروش سرپرست خانواده بوده و باید در رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها اقدامات اساسی انجام داد.

اقدامات سلبی نتیجه ای درساماندهی دستفروشان ندارد

ساعی با اشاره به اینکه متاسفانه اراده ای در شهرداری برای ساماندهی دستفروشان درمترو وجود ندارد، گفت: شرایط نگران کننده ای به لحاظ کیفیت برای زندگی زنان سرپرست خانواده وجود دارد، این زنان به ناچار اقدام به دستفروشی کرده و نمی توان همین مسیر کسب روزی را هم از این افراد سلب کرد؛ هرچند که شهرداری هیچ عزمی برای حل مشکل دستفروشان نداشته و تنها با اقدامات سلبی به دنبال حذف دستفروشان از مترو بوده و یا اینکه از فعالیت آنها در بیشتر ایستگاه ها جلوگیری می کند؛ به طورحتم این رفتارها نه تنها هیچ نتیجه مثبتی نداشته بلکه سبب افزایش آسیب های اجتماعی می شود.

برنامه های شهرداری برای ساماندهی دستفروشان بدون اجرا باقی می ماند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه پیشتر پیشنهاد تاسیس بازارچه فروش محصولات برای دستفروشان مترو مطرح شده است، افزود: برای اجرای هر برنامه ای باید تصمیمات لازم اخذ شود، درغیراین صورت ارایه هر برنامه ای بدون نتیجه باقی خواهد ماند، لذا شهرداری به جای رفتارهای غیرکارشناسی تدابیری را برای افزایش کیفیت زندگی دستفروشان مترو درنظربگیرد.

انتهای پیام/