کشف ۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از بار سیمان در مرز ایران – ترکیه
کشف ۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از بار سیمان در مرز ایران – ترکیه

ماموران گمرک ۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را در داخل بار سیمان صادراتی کشف کردند.

به گزارش عصرتبریز به نقل از روابط عمومی گمرک، ماموران گمرک بازرگان با استفاده از دستگاه ایکس ری از کانتینر کامیون حامل بار صادراتی باک سوخت حاوی ۳ هزار لیتر مواد سوختی از نوع گازوئیل کشف و ضبط کردند.

براساس این گزارش، این کامیون صادراتی حامل بار صادراتی افزودنی های آماده سیمان بود که ماموران گمرک توانستند با استفاده از ایکس ری این میزان سوخت قاچاق را کشف و ضبط کنند.

آمار کشفیات از زمان مجهز شدن گمرکات به دستگاه ایکس ری افزایش یافته و تجهیز گمرکات به سیستم های کنترل الکترونیکی در افزایش کشفیات بسیار موثر بوده است.

انتهای پیام/