حضور بانوان در ورزشگاه آزادی بعد از ۴۰ سال انتظار
حضور بانوان در ورزشگاه آزادی بعد از ۴۰ سال انتظار

بازی تیم ملی ایران در مقابل بولیوی اتفاق بزرگی به همراه داشت.

به گزارش عصر تبریز، پس از ۴۰ سال در یک بازی رسمی، شاهد حضور بانوان فوتبالدوست در ورزشگاه آزادی هستیم. پس از مذاکرات بسیار و پیگیری های متعدد در بازی امشب تیم ملی ایران مقابل بولیوی شاهد اتفاق بزرگی بودیم که سال هاست به یکی از مسائل مهم ورزش ایران تبدیل شده است.

عده ای از بانوان فوتبال دوست در بازی امشب موفق به حضور در ورزشگاه آزادی شدند تا بازی تیم ملی با بولیوی را از نزدیک تماشا کنند