در کنار ساختارهای تاریخی باید از فرهنگ رفتاری بازاریان گذشته، صیانت کنیم. عصر تبریز: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز، بر لزوم حفاظت از اخلاق حسنه بازاری تأکید کرد و گفت: ارزش‌های اخلاقی بازارهای قدیمی در حال مخدوش‌ شدن است. به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز، اکرم حضرتی در نشست تخصصی سازمان‌های […]

در کنار ساختارهای تاریخی باید از فرهنگ رفتاری بازاریان گذشته، صیانت کنیم.

عصر تبریز: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز، بر لزوم حفاظت از اخلاق حسنه بازاری تأکید کرد و گفت: ارزش‌های اخلاقی بازارهای قدیمی در حال مخدوش‌ شدن است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز، اکرم حضرتی در نشست تخصصی سازمان‌های میادین و سامان‌دهی مشاغل کلان‌شهرهای کشور، با اشاره به جایگاه هویتی بازار تاریخی تبریز گفت: در گذشته، در کنار مباحث اقتصادی بازارهای قدیمی، شاخص‌های اخلاقی، اعتقادات و رفتار حسنه، در تیمچه‌های بازار جاری بود اما متاسفانه امروز ارزش‌های اخلاقی بازارهای تاریخی کم‌کم در حال مخدوش شدن است.

وی ادامه داد: در کنار ساختارهای تاریخی باید از فرهنگ رفتاری بازاریان گذشته، صیانت کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه صنعت فرهنگی و فرهنگ صنعتی دو بالی هستند که باید به موازات هم حرکت کنند، اظهار داشت: خوشبختانه شهردار تبریز از نزدیک به مباحث اقتصادی آشنایی دارد، از این رو، در دو سال گذشته، شاهدیم که خروجی ایده‌های ایشان، تعامل موثری بین دو قطب فرهنگ و اقتصاد ایجاد کرده‌ است.

وی متذکر شد: تبریز یکی از موثرترین قطب‌های اقتصادی بوده است و در این حوزه حماسی عمل کرده‌ است.

حضرتی بر لزوم مکان‌یابی در سامان‌دهی مشاغل شهری تاکید کرد و افزود: مکان‌یابی صحیح، موجبات فراهم‌شدن آرامش جسمی و روانی شهروندان خواهد شد؛ لازمه این امر، لحاظ کردن پیوست فرهنگی در سامان‌دهی مشاغل است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز، بر لزوم ارائه تسهیلات برای حضور واحدهای تولیدی در نمایشگاه‌های معتبر تاکید کرد.