بیستمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی ایران در تبریز برگزار شد.

بیستمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی ایران در تبریز برگزار شد.

۸۱۱۰۲۴۱۷۶_۱۱۲۳۲۸ ۸۱۱۷۰۶۳۲۴_۴۰۵۸۱ ۸۱۱۷۱۰۸۳۱_۳۱۸۱۴ ۸۱۱۷۱۴۳۸۴_۱۸۰۰۳ ۸۱۱۷۱۴۹۵۴_۱۸۴۲۲ IMG_7176 IMG_7179 IMG_7180 IMG_7181 IMG_7187 IMG_7204 IMG_7206 IMG_7208 IMG_7214