آیین رونمایی و نمایشگاه کتاب چهره های معاصر آذربایجان، اثر محمد هادیان در مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن برگزار شد. عصر تبریز:کتاب چهره های معاصر آذربایجان به نویسندگی محمد هادیان در شمارگان دو هزار و بیش از ۲۰۰ صفحه به زیور طبع آراسته شده است. این کتاب با مقدمه استاد هادی شفائیه، پدر عکاسی مدرن […]

 آیین رونمایی و نمایشگاه کتاب چهره های معاصر آذربایجان، اثر محمد هادیان در مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن برگزار شد.

عصر تبریز:کتاب چهره های معاصر آذربایجان به نویسندگی محمد هادیان در شمارگان دو هزار و بیش از ۲۰۰ صفحه به زیور طبع آراسته شده است.

این کتاب با مقدمه استاد هادی شفائیه، پدر عکاسی مدرن ایرانی که متولد تبریز و مقیم اوهایوی آمریکاست آغاز شده است.

استاد شفائیه در این مقدمه می نویسد: به دیدار این همه رفتن، پای سخن آنان نشستن، از کم و کیف زندگی شان آگاه شدن، محیط زیست و شخصیت آن ها را مورد مطالعه قرار دادن و بالاخره تصمیمی نهایی گرفتن و آن را به زبان تحریری و تصویری کشیدن و به ابدیت پیوند دادن..

هادیان از هنرمندان و عکاسان آذربایجان شرقی است و پرتره و شرح دیدار با بزرگانی همچون آیت الله مسلم ملکوتی، محمد علی موحد ،سیدمحمدحسین مبین، کریمی مراغه ای، یحیی شیدا، بهروز ثروتیان،کریم مشروطه چی، عباس حیدری (باریشماز)، محمد فاسونکی، عباس اسلامی (بارز)، عاصم اردبیلی، وجدنیا، درفشی، مفتون امینی را در کتابش آورده است.

توصیف و چهره بزرگان دیگری همچون علی نظمی، سیروس برادران شکوهی، مجید صباغ ایرانی، منصور خانلو، فریبا وفی، تهمینه میلانی و کریم باقری و غیره به چشم می خورند.

وی عکس و شرح دیدار ۶۷ چهره معاصر آذربایجان را در بخش های اجتماعی ،فرهنگی و هنری در کتاب توصیف کرده است.

۱۳۵۹۸ ۱۳۶۰۰ ۱۳۶۰۱ ۱۳۶۰۲ ۱۳۶۰۳ ۱۳۶۰۴ ۱۳۶۰۵ ۱۳۶۰۶ ۱۳۶۰۷ ۱۳۶۰۸ ۱۳۶۰۹ ۱۳۶۱۱