توصیف مذاکرات هسته‌ای با استفاده از اسب!
توصیف مذاکرات هسته‌ای با استفاده از اسب!

سیروس ناصری عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در دولت اصلاحات به تعبیر حسین شریعتمداری در مذاکرات هسته‌ای اشاره کرده و گفته: من به آقای شریعتمداری ارادت دارم و زمانی که در مذاکرات هسته‌ای مسئولیت داشتم نیز خودم مایل بودم که ایشان در جریان امور قرار بگیرد. وی در تعبیری گفتند که ایران یک […]

سیروس ناصری عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در دولت اصلاحات به تعبیر حسین شریعتمداری در مذاکرات هسته‌ای اشاره کرده و گفته: من به آقای شریعتمداری ارادت دارم و زمانی که در مذاکرات هسته‌ای مسئولیت داشتم نیز خودم مایل بودم که ایشان در جریان امور قرار بگیرد. وی در تعبیری گفتند که ایران یک اسب زین کرده را داد و اسبی با افسار پاره پس گرفت. صرف نظر از اینکه شیوه‌های تبلیغی گروه‌های سیاسی در داخل کشور همواره برای من جالب بوده است، باید بگویم که آقای روحانی در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی کشورمان، یک کره اسب تازه متولد شده تحویل گرفت و بعد از طی مسیری آن را در پایان دوران مسوولیت به آقای دکتر لاریجانی تحویل دادند. دکتر لاریجانی هم آن را هدایت کرده و به جلو حرکت کردند تا اینکه به علت وجود یکسری مشکلات مسئولیت این اسب به فرد دیگری سپرده شد، متاسفانه ظریف اسبی را تحویل گرفت که سرتاپای آن زخمی بود، چه برسد به اینکه زین کرده باشد. امروز هم مسئولیت آن اسب دوباره به آقای دکتر روحانی و دکتر محمد جواد ظریف واگذار شده است. امروز مهم آن اسب زین شده در سال‌های دور در حال درمان است تا دوباره آماده شود و دوران طلایی را برای ما مهیا کند.