حضور بیش از صد هزار نفر در محل بازی تراکتورسازی

۰۱۰۲۹۰۰۵

photo_2015-05-15_16-17-18

photo_2015-05-15_16-35-37

 

photo_2015-05-15_16-45-33

 

۰۱۰۲۹۰۰۸