حاکمیت فضای تخریب، پیامد فقدان نظام تحزب است
حاکمیت فضای تخریب، پیامد فقدان نظام تحزب است

نامزد نهمین دورۀ انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز گفت: حاکمیت فضای تخریب در جریان رقابت های انتخاباتی اتاق، نشأت گرفته از فرهنگ عمومی جامعه و همجنس با تخریب های انتخابات دیگر نظیر انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی است.

به گزارش عصرتبریز، محمدعلی نجاری در گفت‎وگو با خبرنگاران اظهارداشت: رفتارهایی که در هر انتخابات اعم از انتخابات عمومی مثل انتخابات مجلس و شورا یا انتخابات صنفی و تخصصی نظیر انتخابات اتاق بازرگانی به منصۀ ظهور و بروز می رسد، نمودار رفتارهای عمومی جامعه است و جالب تر اینکه همۀ این رفتارها تقریباً از یک جنس هستند و ارتباطی به تخصصی بودن یا عمومی بودن انتخابات ندارد.

وی در تحلیل این وضعیت گفت: شکل گیری بداخلاقیِ انتخاباتی به دلیل نبود نظام تحزب است و این در حالیست که باید نقش آفرین اصلی در فرآیندهای انتخابات، تشکل ها و احزاب باشند.

این نامزد نهمین دورۀ انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز در تبیین علت دوم حاکمیت فضای بداخلاقی و تخریب انتخاباتی گفت: بهم خوردن زیرساخت های اخلاقی در جامعه عامل دیگری است که باعث شکل گیری فضای ناسالم در جریان انتخابات اتاق تبریز شده است.

وی، گفت: ائتلاف اتاقی برای فردا با مردود دانستن تخریب انتخاباتی، اعتقاد دارد که باید با همگرائی و سعۀ صدر امور را به پیش برد.

نجاری، تداوم فضای تخریب را بسترساز واگرائی خواند و گفت: تحت چنین شرایطی رسیدن به اهداف طراحی شده سخت خواهد شد.

این عضو ائتلاف اتاقی برای فردا، همۀ نامزدهای نهمین دورۀ انتخابات هیات نمایندگان تبریز را به رعایت چارچوب های اخلاقی دعوت کرد.