سر پا ماندن صنایع، اولویت مساعی اتاق تبریز
سر پا ماندن صنایع، اولویت مساعی اتاق تبریز

نامزد نهمین دورۀ انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و عضو ائتلاف اتاقی برای فردا گفت: کمک به سر پا ماندن صنایع، اولویت مساعی اتاق بازرگانی تبریز در دورۀ نهم باشد.

به گزارش عصرتبریز، غلامرضا غلامی در گفت‎وگو با خبرنگاران اظهارداشت: ضروری است تمام تلاش هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز در دورۀ نهم، معطوف به فراهم کردن زمینه هایی شود که منجر به سر پا ماندن صنایع موجود شود.

این نامزد انتخابات اتاق بازرگانی تبریز اضافه کرد: سر پا ماندن واحدهای صنعتی، مترادف با حفظ سطح اشتغال موجود است و از این جهت که اکنون مهم ترین معضل جامعه بیکاری است، این موضوع اهمیت دوچندانی پیدا می کند.

وی افزود: کمک به کاهش بروکراسی اداری و رفع مشکل نقدینگیِ واحدهای صنعتی با تقویت همکاری سیستم بانکی با فعالان اقتصادی موضوعات دیگری است که باید در اولویت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در دورۀ نهم باشد.

غلامی تاکید کرد: جهت تحقق این اولویت ها داشتن اعتقاد به کار تیمی، اصل بسیار مهمی است و از اینرو باید اعضای اتاق بازرگانی به نامزدهایی رأی دهند که به این اصل معتقد باشند.