تخریب برای چه؟ مسئولیت در اتاق، امتیازی ندارد
تخریب برای چه؟ مسئولیت در اتاق، امتیازی ندارد

نامزد نهمین دورۀ انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز در واکنش به خط تخریبی برخی از نامزدهای انتخابات و هواداران آنها که با هدف ناکارامد جلوه دادن مسئولان اتاق در دورۀ فعلی صورت می گیرد، گفت: برخی عطش ورود به هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز را دارند در حالی که داشتن مسئولیت در اتاق، امتیاز خاصی به همراه ندارد.

به گزارش عصرتبریز، علی نجاتی در گفت‎وگو با خبرنگاران اظهارداشت: بیشترین حجم تخریب انتخاباتی، توسط افراد تازه به دوران رسیده ای صورت می گیرد که سابقۀ حضور در رقابت های انتخاباتی را نداشته اند و این، نخستین بار است که شرکت در چنین عرصه ای را تجربه می کنند. آنان به واسطۀ همین بی تجربگی، مسئولان فعلی و سابق اتاق بازرگانی تبریز را به ناکارآمدی متهم می کنند اما اگر در انتخابات پیش رو موفق به کسب آرای لازم شده و در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تبریز در دور نهم صاحب کرسی شوند، خود خواهند دید که نوع قضاوت ها و اظهارات­شان در مقطع تبلیغات انتخاباتی نادرست بوده است.

نجاتی گفت: واقعیت امر این است که اتاق بازرگانی یک نهاد مشورتی بوده و نقش یک رابط، بین تجّار و تولیدکنندگان با دولت و مجلس را ایفا می کند و صلاحیت انجام هیچ وظیفۀ اجرایی یا تقنینی را ندارد.

این نامزد نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز دست یازدیدن به تخریب برای به­اصطلاح موفقیت در انتخابات را دور از شأن یک فعال اقتصادی دانست و افزود: تاجر یا تولیدکننده باید با داشتن یک منظومۀ فکری منسجم، از آلوده شدن به فضای تخریبی فاصله بگیرد.

این عضو ائتلاف اتاقی برای فردا، اتاق بازرگانی را محل همفکری و همکاری خواند و اظهار امیدواری کرد، فضای نامناسب فعلی جای خود را به فضای سالم انتخاباتی بدهد.