سرپرست جدید روابط عمومی و امور بین الملل ارس منصوب شد
سرپرست جدید روابط عمومی و امور بین الملل ارس منصوب شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، یوسف الله ویردی زاده را به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان منصوب کرد.

به گزارش عصرتبریز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در جلسه ای با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ارس آئین تکریم سرپرست سابق و معارفه سرپرست جدید مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان برگزار شد.

محسن نریمان در این آیین ضمن تقدیر از زحمات محمد علی زاده مهدی، یوسف الله ویردی زاده از همکاران سازمان منطقه آزاد ارس را بعنوان سرپرست جدید روابط عمومی و امور بین الملل معرفی کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در این نشست بر لزوم توجه بر ایجاد ارتباط سازنده با رسانه ها و بهبود حضور تولیدات رسانه ای ارس در رسانه های جمعی تاکید کرد.

یوسف الله ویردی زاده از همکاران سازمان منطقه آزاد ارس پژوهشگر، مدرس دانشگاه و در حال حاضر مشغول دفاع از پایان نامه دوره دکتری علوم ارتباطات می باشد.

وی از سال ۱۳۸۸ در عناوین مختلف از جمله مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس مشغول به خدمت بوده است.

سرپرست جدید روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس در سال ۱۳۸۵ مدرک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران دریافت کرده است.