نتیجه دربی تبریز خارج از مستطیل سبز
نتیجه دربی تبریز خارج از مستطیل سبز

سال ها پیش، وقتی تراکتور در کورس قهرمانی بود، بحث پوچ تبانی با گسترش را راه انداختند و با چاشنی چند حاشیه دیگر، این تیم از قهرمانی باز ماند.

عصرتبریز – جهانبخش احمدیان: تراکتور که اوج می گیرد، هرزنویس ها هم قلم به دست می گیرند، تا به خیال خام خود، این تیم مردمی را زمین بزنند! مزدورانی که قلم را به حراج گذاشته اند و هر که طالب آن باشد، به سمت او می چرخانند.

سال ها پیش، وقتی تراکتور در کورس قهرمانی بود، بحث پوچ تبانی با گسترش را راه انداختند و با چاشنی چند حاشیه دیگر، این تیم از قهرمانی باز ماند. امروز نیز همان تاکتیک نخ نما را در پیش گرفته اند؛ مصاحبه با افرادی که دربی تبریز ربطی به آنها ندارد و طرح شائبه تبانی، در ادامه نیز در صورت برد احتمالی تراکتور، طوفانی از بیانیه و برنامه تلویزیونی و… که حقانیت پوچ خود را ثابت کنند.

یحیی گل محمدی در چه حد و اندازه ای است که فوتبال تبریز و آذربایجان مورد تخطئه قرار دهد که «باید منتظر باشیم و ببینیم که چه نتجیه ای شکل می گیرد». یعنی اگر تراکتور باخت، به خاطره گویی و یاد ایام بپردازیم که فوتبال پاکی دارند، و اگر تراکتور برد، بر شایعات دامن بزنیم تا آنتن فدراسیون و برنامه های حاشیه ساز ورزشی و… را برای بازی با پدیده حساس کنیم.

البته نباید از قصور دو باشگاه آذربایجانی در برخورد لازم و کافی با این رسانه ها نیز غافل شد. نه شکایتی، نه طرح موضوعی که به چه دلیل و با تکیه بر کدامین سند، شائبه تبانی را در دربی تبریز راه انداخته اند؟! به جای این کار گارد دفاعی گرفته اند که نه، با ما قدرت بازی خواهیم کرد.

آنها هم همین را می خواهند، الکی شیر شوید و خارج از توان خود برای این بازی مایه بگذارید و نتیجه آن تنها به مذاق تیم های بالانشین خوش خواهد آمد. مصدومیت، محرومیت و بازماندن از قافله قهرمانی و کسب سهمیه برای دو نماینده آذربایجان در این مسابقات، تنها خواست این وبسایت ها و رسانه های معلوم الحال است.

در ثانی، باشگاه های ما اگر رسانه قوی و سراسری داشته باشند، قطع به یقین این رسانه های زرد و بازاری جرأت عرض اندام نخواهند داشت. قبول کنیم که باشگاه های ما به زعم بسیاری از اساتید ارتباطات و رسانه، ضعف غیر قابل انکاری دارد.

اما دربی تبریز، مطمئن باشید که نتیجه آن خارج از مستطیل سبز رقم خواهد خورد. آری خارج از مستطیلی که رسانه زرد پایتخت نشین می تواند در آن تأثیر گذار باشد!

نتیجه دربی تبریز روی سکوهای یادگار امام رقم خواهد خورد نه داخل مستطیل سبز! هر نتیجه ای که از این بازی حادث شود، پیروز اصلی آن هواداران و فوتبالدوستان آذربایجان هستند. تراکتور یا ماشین، لیکنز یا مهاجری، استوکس یا خالقی فر، فرقی ندارند و مهم دربی اخلاق و برادری در تبریز است که پایتخت نشینان چشم دیدن آن را ندارند.

چه ماشین سازی ببرد، چه تراکتورسازی، برد اصلی برای فوتبال آذربایجان و فوتبالدوستان آن است.