کتاب «تحلیلی بر قاچاق و اقتصاد ایران» ‌به چاپ رسید
کتاب «تحلیلی بر قاچاق و اقتصاد ایران» ‌به چاپ رسید

کتاب «تحلیلی بر قاچاق و اقتصاد ایران» ‌به قلم رسول مهدی نژاد در تبریز به چاپ رسید.

به گزارش عصرتبریز، کتاب «تحلیلی بر قاچاق و اقتصاد ایران» ‌به قلم رسول مهدی نژاد توسط انتشارات آی تکین در تبریز به چاپ رسید.

این کتاب نگاه انتقادی-‌تحلیلی نویسنده در مورد مزایا و معایب صنایع کوچک و بزرگ در اقتصاد ایران و البته نگاه بومی گرانه در تولیدات کشور است. پرداختن به موضوع قاچاق و بررسی ضعف ها و کاستی های مبارزه با قاچاق و ارائه راهکارهای نظری و عملی برای حل مشکلات اقتصادی از جمله ویژگی های این کتاب است.

مهدی نژاد کتاب را با جمله ای در مورد میر مصطفی عالی نسب‌؛ مردی که انحصار تولیدات انگلیسی را شکست؛ شروع کرده است. عالی نسب در اوج تحریم جهانی ایران، ‌با تولید ملی به مردم سرزمینش، ‌استفاده از نفت را آموخت.

نویسنده کتاب تحول اقتصادی در ایران را نیازمند مردانی چون عالی نسب از جنس عمل و اندیشه ورزی می داند. «صنایع کوچک نیازمند افکار بزرگ است» را از جمله ‌بحث های قابل تامل در این کتاب می توان ذکر کرد.

این کتاب را می توانید از انتشارات آی تکین در تبریز تهیه کنید و یا با شماره های ٠۴١- ۳۶۶۰۳۳۶۸ / ۰۴۱-۳۶۶۰۳۳۳۹ ‌تماس بگیرید.