بازی تراکتور نفت درسهایی برای زندگی ما دارد

به گزارش عصرتبریز، یکی از شهروندان تیزبین تبریزی نکاتی چند پیرامون بازی پر حاشیه تراکتورسازی و نفت ارساب نموده اند  که به رسم امانت و در راستای احترام به مخاطبین بدون تغییر در محتوا منتشر می شود. متن مذکور به شرح زیر می باشد:

۱- زبان رسمی فدراسیون و فوتبال ما گویش اصفهانی میباشد .
درس : گاهی باید به زبان غیررسمی در زندگی حرف زد، همیشه رسمی بودن جوابگوی برخی ها نیست.
۲- بریدن از امیدی پوچ و واهی موفقیتی عظیم محسوب میشود
درس : منطبق بر عنوان می باشد.
۳- می شد و میتوانستیم بعد از گل سومی که زده شد با دفاعی منسجم و محتاطانه بازی را مدیریت کنیم.
درس: مقصرهای شکست هر انسانی می توانند زیاد باشند اما میتوان شکست نخورد تا دنبال مقصر نبود
۴- حتی اگر منبع موثقی همچون ناظر بازی اعلام کننده تساوی سپاهان بود آیا نباید از منابع دیگر مثل رادیو موبایل که نه قابلیت بسته شدن و نه قطع و فیلتر داشت استفاده نمود؟
درس: تا چشمانت رویدادی را بصورت کامل ندید و مغزت منطق و قواعد اون تصویر رو پردازش نکرد و خروجی قابل اطمینانی نگرفتی در زندگیت هم نایب قهرمانی نه قهرمان
۵- قرار نبود یک سرگرمی موجب یک دلسردی شود.
درس: خیلیها هستند که حتی به سرگرمیهای عادی مردم نیز رحم نمی کنند و با نقشه ها و خباثت ها شادی را به تلخی تبدیل می کنند و باعث پیوند نا مبارکی میان ورزش و سایر حوزه های ملی و مذهبی می شوند که متاسفانه آسیب هایی جبران ناپذیر را باعث می شوند.

۶-  اشتباهات داوری!!
درس: هنگامی که به خودت و مسیرت ایمان داری ، خود را در بوته داوری دیگران قرار نده چون ممکن است به جای داوری چوب حراج به زندگیت بزنند. بسیاری از داور ها دلالان ارزانسراهایی بی عاقبتند. در هیچ سرگرمی و بازی جایی برای دادگاه و قضاوت نیست چون خود قضاوت نیز بازی بیش نیست پس اجازه نده زندگیت بازی باشد و بازیچه.

در نهایت:

نویسنده اعتقاد دارد هیچ اتفاق خاصی بعد خاص ترین اتفاق ورزش در سال ۹۴ نخواهد افتاد و کماکان بازیکنان میلیاردی از جیب من و شما ارتزاق!(البته نوع شدیدترش با عنوان خوشگذرانی) خواهند نمود. اما نه تاجی شکسته خواهد شد و نه کفاشی بیکار می شود. این وسط دلالی نیز رونق بیشتری پیدا خواهد کزد.

یادداشت از : طاها (شهروند تیزبین تبریزی)