عصر تبریز: سخنگوی سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس از الحاق بندهای جدید با محوریت رعایت و اشاعه فرهنگ و اخلاق زیست محیطی در منشور اخلاقی سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس، مختار خوش پیمان اظهار داشت: بر اساس اصل […]

عصر تبریز: سخنگوی سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس از الحاق بندهای جدید با محوریت رعایت و اشاعه فرهنگ و اخلاق زیست محیطی در منشور اخلاقی سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس، مختار خوش پیمان اظهار داشت: بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی کشور و تاکید بر رعایت و حافظت از محیط زیست در فعالیت‌های مختلف، سه بند جدید به منشور اخلاقی سازمان افزوده شد.

وی افزود: تلاش در جهت کارآفرینی و فراگیری آموزش‌های الکترونیکی، صرفه جویی و استفاده بهینه از آب، انرژی، کاغذ و سایر منابع برای اصلاح الگوی مصرف و رعایت بهداشت و حفظ محیط زیست در محیط کاری بندهای الحاقی به منشور اخلاقی سازمان منطقه آزاد ارس است.

خوش‌پیمان اظهار داشت: منطقه آزاد ارس به جهت رعایت شاخص‌های زیست محیطی در پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری به عنوان پایلوت زیست محیطی مناطق آزاد مطرح است.