عصر تبریز: ناسا همزمان با برگزاری نشست خبری خود درباره کشف آب در مریخ تصاویری در این رابطه منتشر کرده است. رگه‌های تیره روی تپه‌ها و کوه‌ها نشان دهنده وجود آب هستند.

عصر تبریز: ناسا همزمان با برگزاری نشست خبری خود درباره کشف آب در مریخ تصاویری در این رابطه منتشر کرده است. رگه‌های تیره روی تپه‌ها و کوه‌ها نشان دهنده وجود آب هستند.

۱۵-۹-۲۸-۲۰۱۱۳۲CQAH8uSW8AA9gSU-(1) ۱۵-۹-۲۸-۱۹۱۷۵۷۱۹۲۰ ۱۵-۹-۲۸-۱۹۱۸۱۸۱۹۲۰۳۲۳۲۳۲ ۱۵-۹-۲۸-۱۹۱۸۴۰۱۹۳۲۳۲۳۲۳۲۲۰ ۱۵-۹-۲۸-۱۹۱۹۱۷۱۳۶۳۲۳۳۲۳۲۳۲۶