نرخ جدید خدمات شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه اعلام شد
نرخ جدید خدمات شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه اعلام شد

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه نرخ جدید خدمات حمل و نقل مسافر در سال ۹۸ را اعلام کرد.

به گزارش عصرتبریز، بنا بر اعلام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوزهای حاصله از روز جمعه ۱۶ فروردین ماه سالجاری نرخ جدید بهای خدمات حمل و نقل مسافر شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در کلیه خطوط بشرح ذیل اعمال خواهد شد.