«موسوی» سخنگوی جدید وزارت خارجه شد
«موسوی» سخنگوی جدید وزارت خارجه شد

سید عباس موسوی به عنوان سخنگوی جدید وزارت خارجه منصوب شد.

به گزارش عصرتبریز، سید عباس موسوی از سوی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه به عنوان سخنگوی جدید وزارت خارجه تعیین شده‌ است.

سید عباس موسوی پیش از این مدیرکل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت خارجه بوده است.

موسوی جایگزین بهرام قاسمی می‌شود که از سوی محمدجواد ظریف به عنوان سفیر ایران در فرانسه انتخاب شد.