عصر تبریز: پیکر مرحوم “محمدرضا جلالی” جانباخته تبریزی فاجعه منا شامگاه یکشنبه با استقبال رسمی استاندار آذربایجان شرقی، فرمانده سپاه عاشورا و جمعی دیگر از مقام های بلندپایه استان وارد فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز شد.        

عصر تبریز: پیکر مرحوم “محمدرضا جلالی” جانباخته تبریزی فاجعه منا شامگاه یکشنبه با استقبال رسمی استاندار آذربایجان شرقی، فرمانده سپاه عاشورا و جمعی دیگر از مقام های بلندپایه استان وارد فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز شد.n2950746-4561575 n2950746-4561576 n2950746-4561577 n2950746-4561578 n2950746-4561584 n2950746-4561586 (1) n2950746-4561590 n2950746-4561591 n2950746-4561592 n2950746-4561574 n2950746-4561588